Over ons

Naast de kennis die BCW verzamelt over de infrastructurele en planologische ontwikkelingen, zijn we ook actief op aanverwante kennisgebieden. Voor het middelbaar beroepsonderwijs hebben wij bijvoorbeeld arbeidsmarktverkenningen gedaan naar de toekomst van hernieuwbare energie om te bepalen aan welke kwaliteiten studenten techniek over tien jaar moeten voldoen.

Voor het technisch en universitair onderwijs verzorgen we workshops over o.a. de infrastructurele voorzieningen voor lokale energieproductie of de inrichting van het toekomstig beroepsonderwijs. Ook begeleiden we studenten daarbij. Omdat we menen dat studenten van het beroepsonderwijs een belangrijke rol spelen in de innovatie van Nederland onderzoeken we de mogelijkheid van een kennisinfrastructuur op dat gebied.

Op bestuurlijk niveau zijn we betrokken bij een onderzoek naar verbetering van de infrastructuur voor besluitvormingsstructuur over de financiering van de regionale mobiliteit. Zo is in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag de samenhang met de bestuursvorm bekeken vanwege de verdeling van de verkeers- en vervoersgelden.

Van onze innovaties leren we nieuwe dingen en kunnen we de bestaande kennis beter gebruiken.Theo van den Bosch

Partner

Theo van den Bosch (1950) is managing partner van BCW. Hij studeerde sociale geografie en
planologie aan de Rijksuniversiteiten Groningen en de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie
werkte hij vervolgens als woordvoerder ruimtelijke ordening (ministerie van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening), projectleider verkeersafwikkeling binnenstad en het parkeerbeleid
(gemeente Den Haag), plaatsvervangend hoofd gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid bij het
ministerie Verkeer en Waterstaat en projectleider voor de invoering van de girale euro in het
bedrijfsleven (ministerie van Economische Zaken. Nadat hij marketingmanager bij de ICT-dienst
van Rijkswaterstaat was geweest, begon hij zijn eigen adviesbureau, samen met Jan Willem
Dijkstra. Theo is een uitstekend netwerker, die mensen kan binden.