BCW

Welkom bij BCW

BCW is een adviesbureau, dat gespecialiseerd is in communicatieve en planologische vraagstukken op het gebied van infrastructuren.

Wij zijn vooral geïnteresseerd in de toekomst. Dat leidde tot onze specialisatie: kennis over de verwachte en mogelijke ontwikkelingen rond infrastructuren in de toekomst. Op basis daarvan doen wij ons boeiende werk: toekomstverkenningen, marktonderzoek, trendwatching, opzetten van strategieën, ontwerpstudies, opstellen van planningen, bedenken van scenario’s en journalistieke bijdragen aan vakbladen hierover.

Uitgangspunt voor onze benadering is een geïntegreerde visie en een multidisciplinaire aanpak.

BCW wil bijdragen aan de (kennis)ontwikkeling naar een duurzame maatschappij. Daarin spelen begrippen als leefbaarheid, duurzaamheid, circulaire economie, innovatie, nabijheid en bereikbaarheid een centrale rol.

Bepalend voor de inrichting en ontwikkeling van die samenleving zijn communicatie en infrastructuren. Deze Transit Oriented Development (TOD), die ook wel knooppuntontwikkeling wordt genoemd, voor ons het ordeningsprincipe voor de inrichting van de planologische en communicatieprocessen rond infrastructuren. Werkend vanuit deze visie onderscheiden wij in onze aanpak vier werkvelden waarop we deskundig zijn en anderen kunnen helpen: infrastructurele ontwikkelingen, planologische ontwikkelingen, kennisontwikkelingen en communicatieve ontwikkelingen.

De medewerkers van BCW hebben in de praktijk geleerd dat het behoorlijk ingewikkeld is om de ontwikkelingen rond infrastructuren goed te interpreteren. De effecten zijn lastig te voorspellen en de projecten worden gekenmerkt door institutionele complexiteit. Mobiliteit, ICT, wonen, werken en energie raken via de infrastructuren steeds nauwer met elkaar verweven. Planning, inrichting, besluitvorming, aanleg en gebruik van de infrastructuren hebben enorm effecten op de samenleving.

Bij onze aanpak staat niet alleen de (geografische) ligging, ontwerp en gebruik van de slimme infrastructuur centraal, maar ook het planproces om dat te realiseren, een goede communicatie met betrokkenen en innovatie van methoden en technieken

Onze kennis en ervaring, gekoppeld aan onze zoektocht naar nieuwe kennis en ontwikkelingen stellen ons in staat – vanuit een klein team – de vraagstukken snel en scherp te analyseren. Ons werkterrein strekt zich uit van het uitvoeren van multidisciplinaire audits, communicatiestrategieën, haalbaarheidsonderzoeken en technische analyses tot het managen van projecten, het ontwikkelen van nieuwe toepassingen, draagvlakmetingen en communicatieactiviteiten. BCW kan hierbij helpen. We leveren advies, onderzoek, publicaties, communicatieplannen en ondersteuning van onderwijsprogramma’s.

Wij voeren opdrachten uit in nauw overleg met de opdrachtgever; zelfstandig of in samenwerking. Tot onze klanten rekenen wij onder meer overheden, kennisinstellingen, belangenorganisaties en bedrijven.