Communicatie

Infrastructuur vormt de verbindende schakel tussen mobiliteit en energie door het toevoegen van de ruimtelijke component

BCW heeft niet alleen een jarenlange ervaring met allerlei communicatieve ontwikkelingen, maar is ook op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Die kennis kan op verschillende manieren worden gebruikt.

Voor veel infrastructuurprojecten is bijvoorbeeld een communicatiestrategie cruciaal. Communicatie is in dat geval een beleidsinstrument om (deel)doelstellingen van het project te bereiken. Immers bewoners en bedrijven stellen kritische vragen, worden deelnemer aan de besluitvorming of mede-ontwikkelaar.

Door problemen te verhelderen dragen we dan bij aan de kwaliteit van de besluitvorming, verspreiding van kennis en vergroting van het draagvlak. Om de informatie goed over te dragen maken we communicatiemiddelen (nieuwsbrieven, websites, workshops e.d.), schrijven we artikelen, journalistieke bijdragen en trendrapporten. Dit vraagt om een heldere communicatie, het toegankelijk maken van kennis en het goed in kaart brengen van kansen en bedreigingen.

Dankzij onze kennis van communicatie, informatie en media leveren we bijdragen aan duurzame ontwikkelingen waarvoor een grondige ruimtelijke analyse en aanpak is vereist.

We bieden advies en ondersteuning en analyseren de verbanden tussen verschillende kennisgebieden. Zo dragen we bij aan een duurzaam eindresultaat, waarin haalbaarheid centraal staat.